ბლოკნოტი

თარიღი : Nov 30, -0001

ბლოკნოტი

ძირითად შემთხვევაში ბლოკნოტი იკინძება ზამბარით, თუმცა შესაძლებელია ფურცლების თერმული მეთოდით ყდაში ჩასმა. ბრენდირებული ბლოკნოტები  შემთხვევებში გამოიყენება საქმიანი შეხვედრებისა და პრეზენტაციების დროს, შიდა ფურცელბის სურვილისამბრ დაბრენდვა.

A4 - (210x297)მმ

A5 - (148x210)მმ

A6 - (105x148)მმ

თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადება.