ეტიკეტები

თარიღი : Nov 30, -0001

ეტიკეტები

ეტიკეტი შეფუთვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და სწორედ მისი მეშვეობით იგებს მყიდველი სასურველ პროდუქტზე დეტალურ ინფორმაციას. ეტიკეტი ძირითად შემთხვევებში იბეჭდება თვითწებად ქაღალდზე, თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი ქაღალდის ფაქტურის გამოყენება პროდუქტის ტიპიდან გამომდინარე. უდიდეს მნიშვნელობა აქვს ეტიკეტის ბეჭდვის ხარისხს.

შესაძლებელია ნებისმიერი  ზომის და ფორმის ეტიკეტის დამზადება.